Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Vad är XML?

XML är ett verktyg och ett universellt markeringsspråk för att producera och leverera strukturerad information och är en förenklad version av SGML (Standard General Markup Language). XML kan användas som bas för bland annat HTML.
 

Möjligheter med XML

XML gör det möjligt att dela strukturerade data mellan informationssystem, främst internet. XML kan även användas för att koda dokument där man använder markörer eller taggar information om innehållet.
 

Fördelar med XML

Data i XML-format är ordnade i en hierarkisk struktur som är kompatibel med de flesta typer av dokument och plattformar. XML är självbeskrivande, vilket är en stor fördel när man ska utbyta information mellan olika datorsystem. Språket kan läsas av både människor och maskiner och har ett robust och verifierbart format baserat på internationella, öppna källor.
 

Compello och XML

Compello använder XML som standard för datautbyte och har verktyg som konverterar språket mellan olika XML-format, Compello Connect-mappar och Compello konverterare.
 

 
Relaterade ord: HTML

Har du frågor?

Kontakta oss