Compello jobber strategisk med å øke kvinneandelen, en reise som startet i 2012. I 2017 har Compello en kvinneandel på 40 prosent.

Systematisk arbete för att öka andelen kvinnor på Compello – en resa som startade 2012

På Compello är vi stolta över att ha arbetat oss upp till en av IT-branschens högsta andel kvinnor med 40 %, mot snittet som ligger på 28 %. Vi vill rekrytera de bästa kandidaterna på marknaden, och menar att vi kan nå de mest kompetenta personerna när vi har en arbetsplats där mångfald råder. Mångfald är viktigt, inte bara för trivseln, men även för att det är värdeskapande. För att uppnå en högre andel kvinnor har vi vidtagit – och fortsätter kontinuerligt att vidta – olika åtgärder både vad gäller hur vi arbetar med rekrytering, och hur vi kommunicerar internt och externt. Vi har idag kvinnor i alla avdelningar på företaget, inklusive i mellan- och toppchefsnivå och i styrelsen.

2012

Medvetandegörandet startar.

Flera av Compellos kvinnliga anställda blir medlemmar och deltar på nätverksträffar arrangerade av de ODA, Nordens största nätverk för kvinnor i IT-branschen. 2012 är andelen kvinnor på Compello 26 %

2013

Det systematiska arbetet med att öka andelen kvinnor startar.

Compello blir sponsor av ODA-nätverkat och alla kvinnorna på Compello blir medlemmar i nätverket. Compello arrangerar sin först kvinno-workshop. Målet med forumet är att diskutera hur Compello kan öka medvetenheten, synligheten och vikten av mångfald på arbetsplatsen.

Första workshopen för och med kvinnor på Compello 2013

Bilden är från Compellos första kvinno-workshop sommaren 2013

2014

Medvetenhet i arbetsvardagen.

Compello börjar systematiskt att:

  • använda bilder av både män och kvinnor på sin webbplats och i sociala medier
  • säkerställa att både kvinnor och män talar på olika typer av evenemang
  • använda bilder på både män och kvinnor i våra rekryteringsannonser och i samband med jobbannonser på sociala medier
  • se till att det i en rekryteringsprocess är både män och kvinnor som intervjuar. Compello jobbar för att få 50/50 män och kvinnor i slutprocessen när toppkandidaterna ska identifieras. Med få kvinnliga sökande intervjuas alla kvinnliga sökande som uppfyller minimikraven

Compello vill visa att vi gör skillnad och bidra till att fler företag också gör det. Compello får flera artiklar publicerade om medvetandegörandet för att öka andelen kvinnor:

2015

40 procent kvinnor i ledningsgruppen.

Compello justerar sina annonstexter i rekryteringsannonserna för att vara mer inkluderande och en attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män. Vi börjar använda ord och uttryck som attraherar båda könen. Vi är tydliga med att vi önskar både kvinnliga och manliga sökande. Vi uppnår förändring och lyckas få ett urval med betydligt fler kvinnliga sökande än tidigare. Compello omstrukturerar ledningsgruppen, 2 av 5 är nu kvinnor. Compello tar ansvar for att öka andelen kvinnor i branschen (text på norska). Mångfald skapar en bra arbetsmiljö (text på norska). Fler Compelloanställda kvinnor deltar som mentorer vid Girl Tech Fest på Oslo Innovation Week. Compello er med på #ShesGotThis, #Hunspanderer på norska, en kampanj med fokus att synliggöra omedvetna diskriminerande attityder i samhället. 50 % av de anställda deltar i kampanjen. Compello menar att kampanjen ger resultat (text på norska).

Compello deltar på #shesgotthis-kampanjen 2015

Bilderna är från de samtal som pågick mellan kvinnor och män på Compello under kampanjen #ShesGotThis.

Citat från en av deltagarna i #ShesGotThis: Jag ser på mig själv som en modern man, men att bli inbjuden att diskutera det här ämnet har fått mig att bli mer medveten om den problemställning som finns. Att höra och läsa om det är en sak, men att faktiskt själv aktivt delta i dialogen gjorde att jag fick djupare insikt i problematiken, säger Lars Rönningen, Senior utvecklare och förtroendeval på Compello. I september 2015 har Compello 38 % kvinnor

2017

Jämställt på alla nivåer i organisationen.

Compello gör förändringar i koncernledningen. Compellos styrelse består av 1 kvinna och 2 män. Anne Gretland, COO på Compello, korad till en av Norges främsta IT-kvinnor. Compellos kvinnor deltar på TENK Tech Summer Camp 2017 (text på norska). Compello del av kampanjen #ShesGotThis, något som bidrar till ännu större förståelse kring omedveten diskriminering inom organisationen och i branschen överlag. Compello deltar på #hunspanderer kampanjen i 2017 Bilden är från en Compello-lunch som arrangerades för att diskutera frågor runt omedveten könsdiskriminering i samband med kampanjen #ShesGotThis I September 2017 är andelen kvinnor på Compello 40 %

2018

Compello fortsätter arbetet och vinner jämställdhetspris!

I april 2018 deltog Compellos CMO Camilla Bakjord på SHEconomy Summit i Silicon Valley tillsammans med 34 andra norska kvinnliga chefer. Camilla är co-founder av SHEconomy Summit Innovation and Tech, ett initiativ som Compello är stort fan av. 31 maj vann Compello årets Oda Award Organization

Compello vann Oda Award Organization 2018. Gustav Line och Camilla Bakjord tog emot priset.

2019

Compello + #addher = sant

 

Under 2019 har Compello initierat ett samarbete med nätverket #Addher, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT- och teknikbranschen. Den 7 mars, dagen före internationella kvinnodagen anordnade Compello ett frukostseminarium för #addher-medlemmar i Stockholm på temat makten och retoriken.

Inez Victor och Anne-Marie Strandberg från Retorikakademien talade på frukostseminariet, här tillsammans med Camilla Bakjord och Cecilia Melin från Compello.

 

En pågående resa

Compello har lyckats öka andelen kvinnor genom systematiskt och målmedvetet arbete under flera års tid. Vi upplever att de åtgärder vi gör blir uppmärksammade, att det ger resultat och att vi gör skillnad. Arbetet fortsätter kontinuerligt. Compello står kvar som sponsor av Oda-nätverket och vi arrangerar årliga resor för Compellos kvinnor för att hålla fokus på vikten av mångfald i IT-branschen som fortfarande har ett lågt snitt på 28 %. Vill du komma i kontakt med Compello för att lära dig mer om vårt arbete runt temat, eller har frågor? Ta gärna kontakt med oss!

Läs mer om Compellos åtgärder för att öka andelen kvinnor och mångfalden:

Har du frågor?

Kontakta oss