Kontakt

Jag vill bli kontaktad angående

Hur kom du i kontakt med Compello

Please leave this field empty.

Compello erbjuder sina partners de bästa villkoren för att kunna vinna kunder på en växande marknad.

Jag vill bli partern inom följande områden:

Please leave this field empty.

Partner

Compello har som strategi att leverera lösningar i samarbete med våra partners. Vi tror att partnern har bäst förståelse för kundens behov och är därför bäst på att lösa dessa. Med ett väl utvecklat partnernätverk över hela Skandinavien är vi representerade i alla geografiska områden och de flesta branscher.

 

Gold Partner

För att uppnå Gold Partner status hos Compello måste partnern marknadsföra och aktivt erbjuda en eller flera produkter från Compello. Partnern har tillgång till Partner Account Manager. I ett gemensamt dokument planeras aktiviteter och mål per kalenderår. Planeringen följs upp vid alla möten mellan partnern och Compello. Compello erbjuder marknadsstöd till aktiviteter beskrivna i den gemensamma planen. Andra fördelar är bland annat reducerat pris på Compellos arrangemang, kurser och support.
 

Standard Partner

Compello har partnerrepresentation inom de flesta branscher och geografiska områden, följ länken för att se en komplett översikt över Compello Standard Partners >
 
Vill du ha hjälp för att hitta en lämplig partner eller vill du bli partner till Compello? Skicka in din förfrågan via vårt kontaktformulär.