Etik och samhällsansvar

Compello önskar att vara en engagerad och positiv samhällsaktör och arbetsgivare. Vi har därför ingått i flera strategiska samarbeten med olika partners för att bidra till att göra skillnad. 

 

microsoft-partner-gold-compelloCompello är en av flera oberoende programvaruföretag som levererar Microsoft-relaterade produkter. Compello är angelägna om att kunna erbjuda sina kunder den senaste tekniken, lösningarna och tjänsterna. Compello har därför valt att bli certifierad inom affärsområdet Oberoende Programvaruleverantörer (ISV – Independent Software Vendor) och applikationsutveckling (Application Development) med status Microsoft Gold Certified Partner

Läs mer om vad statusen Microsoft Gold Certified Partner betyder för dig som Compello-kund >

 


iamcpCompello är medlem av IAMPC
. IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) är världens största nätverk för Microsoft partners. Det är en medlemstyrd organisation med mål att förbättra medlemsföretagens affärsmöjligheter.

 

 

Compello fokuserer på miljøet og er miljøsertifisert via Stiftelsen Miljøfyrtårn.Compello är miljöfokuserad och miljöcertifierad av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Compellos lösningar reducerar pappersförbrukningen, och önskemålet om att reducera negativ påverkan på miljön är något Compello uppmanar till och vill underlätta. Compello har därför valt att miljöcertifiera sig via Stiftelsen Miljøfyrtårn. Detta innebär att vi systematisk jobbar med miljöfrämjande i vardagen. Compello blev miljöcertifierad hösten 2012 efter införandet av interna rutiner och processer efter Stiftelsen Miljøfyrtårns kriterier. 

 

 

Oda_associated_partner_compelloCompello jobbar målinriktad med att få en mångfaldig arbetsmiljö, och driver konkreta åtgärder för att öka andelen kvinnor. Compello har 40% kvinnor, vilket är en av branschens högsta andelar. Compello har ingått i ett strategiskt samarbete med Oda-nettverk (norsk förening för kvinnor i IT-branschen) och uppmanar alla kvinnor i Compello att delta på nätverksmöten och den årliga inspirationsdagen. Oda-nettverk är Nordens ledande nätverk för kvinnor som jobbar inom IT. Genom att underlätta att dela erfarenheter, kompetens och personlig utveckling skapar Oda-nettverk en gemensam mötesplats för inspiration och motivation.

 

 

Compello støtter Plans arbeid for barn.Compello stödjer Plans arbete för barn, och har i många år varit Planfadder. Plan International är en global barnrättsorganisation med verksamhet i 73 länder i världen. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt arbete utgår från FN:s barnkonvention. År 2014 arbetade Plan International i 86 676 lokalsamhällen där det sammanlagt bor 81 miljoner barn. Plan International arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer.

Compello stödjer varje år ett aktuellt projekt för att bidra till att barn kan växa upp under bättre villkor.

 

 

PrintRollemodell.no ger möjlighet för personer med naturvetenskaplig bakgrund att inspirera elever att välja naturvetenskap. Inte alla vet vad en ingenjör eller en utvecklare gör. Anställda hos Compello med naturvetenskaplig bakgrund uppmanas till att registrera sig hos rollemodell.no för att motivera och berätta om möjligheterna av att välja naturvetenskaplig linje.