Kundcase Ansvarsfabriken

Strategiskt beslut när Ansvarsfabriken valde Compello

 

Skalbar automatiserad lösning

Idén om att hjälpa små och mellanstora företag med paketlösningar för ekonomifunktionen föddes ganska direkt efter att Joakim Bergman startade upp Ansvarsfabriken 2013. Enmansbolaget skulle fungera som en extern ekonomiavdelning, och sköta alltifrån transaktion till analys och budgetering, agera både administratör och ekonomichef. Men bara att få tag på alla papper hos företagets då två kunder var oerhört tidskrävande. Joakim insåg snabbt att en skalbar automatiserad lösning krävdes för att affärsidén skulle kunna fungera.

Effekten? Jag hade inte kunnat växa från 0,5 till 1,5 miljoner i omsättning utan den här lösningen.

Joakim Bergman

Ansvarsfabriken

 

Vinnande prismodell

Sagt och gjort, i augusti 2014 var Ansvarsfabriken en av de första i Sverige att komma igång med Compellos Invoice Approval, IA, i synk med Visma affärssystem. Även om den elektroniska fakturahanteringslösningen var ny i Sverige var den fullt etablerad i Norge sedan tidigare, vilket var en värdefull faktor för Joakim när han tittade på vilka olika lösningar som fanns på marknaden. Compellos lösning hade också alla funktioner som Joakim sökte, men det var prismodellen med fast månadspris i en trappstege som slutligen avgjorde att valet för det nyetablerade enmansbolaget föll på Compello.

Tid för värdeskapande analys

Genom att kombinera Compellos lösning med en välfungerande skannings- och tolkningstjänst kunde Joakim avlastas från manuell handpåläggning helt – och lägga all tid och fokus på de värdeskapande delarna: business controlling, analys och kundvård för sina kunder. Idag har Ansvarsfabriken sju kunder med en total omsättning på 50 miljoner kronor per år.
”Det traditionella arbetssättet är ineffektivt, ger lägre lönsamhet och mindre flexibilitet. I och med automatiseringen av flödet knappar jag egentligen ingenting längre. Effekten är mer än bara märkbar, det är nyckeln till att jag kan växa effektivt med hög lönsamhet” menar Joakim.

Idag har Ansvarsfabriken inga anställda, men planen är på sikt att stärka upp med personalresurser för att kunna växa ytterligare. Joakim arbetar kontinuerligt med att systematisera och effektivisera, inte bara genom digitala lösningar, utan även genom att hela tiden förbättra och tidsoptimera sina arbetsmetoder.

 

Jag skulle inte heller kunna resa så som jag gör utan de här digitala lösningarna, varken kunna spendera en månad i Las Palmas eller köra en kortvecka från Barcelona. Den flexibiliteten är mycket värd, inte minst för livskvalitén.

Joakim Bergman

Ansvarsfabriken

MBF logotyp

Compellos prismodell matchade både mitt synsätt och mitt ekonomiska läge med fast månadspris i en trappstege.

Joakim Bergman

Ansvarsfabriken