Compello
AS4 Gateway

 

AS4 – det nya standardprotokollet för energimarknadskommunikation med europeiska trans-missionsnätsoperatörer

 

AS4 – datautbyte för framtiden

AS4 (Applicability Statement 4) är ett säkert datautbytesprotokoll som är baserat på webbtjänster.

Det är ett protokoll för standardiserade meddelandeutbyten mellan gastransmissionsnätsoperatörer (TSO, transmission system operators) och deras motparter. AS4 används för hantering av balanse-ring och överbelastning (CHACAP, NOMINT, NOMRES).

I många europeiska länder blir AS4 obligatoriskt som protokoll under 2017.

Compellos AS4-lösningar

Compello ger effektiv support till europeiska allmännyttiga energiföretag: Vad beträffar datautbyte via AS4 erbjuder Compello kunderna ett val mellan två lösningar.

  • Saas lösning
  • On-Premise lösning

Har du frågor om Compello’s AS4 lösningar?

Kontakta oss om Compello AS4 Gateway