Compello
AS4 Gateway


AS4 – det nya standardprotokollet för energimarknadskommunikation med europeiska trans-missionsnätsoperatörer

 

AS4 – datautbyte för framtiden

AS4 (Applicability Statement 4) är ett säkert datautbytesprotokoll som är baserat på webbtjänster.

Det är ett protokoll för standardiserade meddelandeutbyten mellan gastransmissionsnätsoperatörer (TSO, transmission system operators) och deras motparter. AS4 används för hantering av balanse-ring och överbelastning (CHACAP, NOMINT, NOMRES).

I många europeiska länder blir AS4 obligatoriskt som protokoll under 2017.
 

Compellos AS4-lösningar

Compello ger effektiv support till europeiska allmännyttiga energiföretag: Vad beträffar datautbyte via AS4 erbjuder Compello kunderna ett val mellan tre lösningar.

1. Compello AS4-port (fristående lösning)

Vi erbjuder en fristående lösning till alla europeiska transmissionsnätsoperatörer och deras mot-parter. Compello AS4-porten kan installeras parallellt med befintliga applikationer för marknads-kommunikation. Den kan vanligen installeras och köras inom en dag.

AS4 Gateway - market communication with tsos

2. AS4-modul för Compello Connect

Våra befintliga kunder kan uppgradera sin EDI-plattform (Compello Connect) med en AS4-modul.

3. OEM-version

För återförsäljare erbjuder vi våra befintliga eller blivande partners en OEM-version av båda dessa, den fristående lösningen eller AS4-modulen för Compello Connect.

Har du frågor om Compello’s AS4 lösningar?

Kontakta oss om Compello AS4 Gateway