Compello EDI
software as a service – SaaS

EDI as a service

Compello EDI as a service är en meddelandecentral för meddelandeutväxling och övervakning. Det är en centraliserad tjänst baserad på Compello EDI on-premise.Lösningen stödjer alla meddelandetyper inom energibranschen och säkrar riktig konvertering enligt branschstandards och meddelandetyper.

Compello EDI Standard (FMS) utvecklades 2001 för meddelandeutväxling mellan energiföretg. Tjänsten bygger på branschens standards för, meddelandehantering (konvertering, kopiering, uppdelning) och övervakning.

Centralen stödjer alla meddelandetyper, som är integrerade mot energiföretag. Det gäller inte bara EDIEL-meddelande, utan även andra verksamhetskritiska meddelande inom energi-, finans och eldistributionsmeddelande.

Vi ansvarar för att konvertingar blir utförda enligt branschstandard och meddelandetyp. Vi ansvarar för att alla meddelande övervakans och kvitteras av avsändare och mottagare inom rätt tid. Meddelande som övervakas är definierade som verksamhetskritiska, åtgärder kan därför variera från ”omedelbart” upp till 24 timmar.

Inloggning EDI Standard >

Har du frågor om Compello EDI?

Kontakta oss om Compello EDI