EDI on-premise

Compello EDI on-premise är en lösning för meddelandeutväxling, transaktionsöversikt och konvertering, som installeras lokalt i din infrastruktur eller hos din serverleverantör. Lösningen är flexibel och användarvänlig, förenklar och förbättra dina möjligheter till att utnyttja existerande IT-infrastruktur mer effektivt.

Compello EDI är oberoende av format eller protokoll. Därför finns det redan från början många olika standard och protokoll. Systemet kan anpassas efter kundens specifika behov och önskemål. Lösningen är flexibel och kan intregreas med andra system när du har data från flera system som skall synkoniseras, utväxlas eller om du har flera handelspartners eller vill konveratera data från ett system till ett annat system med garanterad säker datautväxling. Compello har egen personal med kompetens för att leverera integrationer eller specialanpassningar.

Inom all produktområden och lösningar är användarvänlighet en viktig målsättning samt att det skall vara enkelt att konfigurera och att använda.

Compello EDI är en mycket skalbar lösning som framstår som en mycket robust tjänst för stora datamängder. Meddelande från ett system kan enkelt skickas vidare till många mottagare.