Energiuppföljning - Compello hjälper dig och ditt företag att ge dina kunder full kontroll över energianvändningen

Energiuppföljning – säkra rådatan för full kontroll

Energiuppföljning är ett komplext område som ställer höga krav, inte minst på datakvaliteten. För utan korrekt rådata levererad i tid, spelar det ju faktiskt ingen roll hur bra energiuppföljningsystemet är.   Är energiuppföljning något ni erbjuder era kunder idag? Compello hjälper er att exportera mätvärdesdatan från de olika el- och energibolagen. På så vis kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet; att bistå era kunder med uppföljning, analys och åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen, sänka driftskostnaderna – och inte minst förbättra miljöpåverkan.

 

Trygg och säker transport av mätvärden

Med Compello EDI erbjuder vi en säker och trygg transport av energidata från energibolagen. Compello hanterar många miljoner EDI-transaktioner varje år. Vi sitter med i Ediel, Svenska Kraftnäts expertteknikgrupp. Vi kan branschen, har nära dialog med våra kunder och känner till marknadens behov. Låga kostnader kombinerat med en enkel uppstart gör att du och ditt företag kan använda lösningen omgående. Med vår erfarenhet bidrar vi till den bästa lösningen för dig. 

 

Kom igång på ett fåtal steg

På Compello tror vi på att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. När vi kommit överens krävs endast signering av fullmakter – sen kan vi köra igång datainhämtningen.

Så här går det till

Energiuppföljning - Compello hjälper dig och ditt företag att ge dina kunder full kontroll över energianvändningen

1. Bestäm vilka energislag ni vill mäta 

Vilka energislag, eller nyttigheter, mäter ni idag? Vilka vill ni mäta? Compello hjälper er att få till en bredare energiuppföljning.

2. Compello samlar in rådatan 

Information från energibolagen transporteras tryggt och säkert genom Compello EDI.

3. Datan överförs i läsbart format till ert analysverktyg 

Ni tar emot datan i läsbart format. Välj om ni vill läsa av per månad, eller per timme. I framtiden kommer vi även att kunna hämta in datan per kvart (beräknas införas 2020).

Fördelar med Compello EDI

 • Säker transport av energidatan
 • Kontinuerlig övervakning, avisering vid avvikelser
 • Möjlighet att mäta alla olika energislag/nyttigheter
 • Möjlighet att läsa av per timme eller månad
 • Möjlighet att läsa av undermätare
 • Historisk data
 • Expertis, Compello är bl. a medlem i Ediels teknikgrupp – Svenska Kraftnäts expertgrupp

En typisk kund av denna tjänst är:

 • Teknikföretag inom installations- och förvaltningsprocessen
 • Fastighetssystemleverantör

Våga sätta tuffa energisparmål för 2019!

 • Hur läses mätarna av idag?
 • Vilka är de långsiktiga sparmålen?

Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er med insamling av mätvärdesdata för era eller era kunders fastighetsbestånd.

EDI

EDI Läs mer om Compello EDI och meddelandeutväxling.

Vill du veta mer?

Kontakta oss Vill du ha mer information om möjligheterna med energiuppföljning och hur Compello kan hjälpa just ditt företag? Ta kontakt så berättar vi mer!

Compello-Bloggen

Bloggen Hur påverkar digitaliseringen ekonomiavdelningen, och hur kan avdelningen jobba för att spara pengar? Få tips av experterna i vår blogg.