COMPELLO
EFAKTURA

Med Compello eFaktura kan du skicka och ta emot fakturor både elektroniskt och på papper

Compello eFaktura är ett komplett eFakturahotell för företag som vill ha en central tjänst för att kunna skicka och ta emot fakturor både elektroniskt och på papper. Du får en översikt över alla skickade och mottagna fakturor på ett ställe, oavsett om det är en eFaktura eller pappersfaktura. Använd fakturan som en extra kommunikationskanal mot dina kunder.

 
Om ditt företag vill skicka en fullständig fakturafil till oss, kan vi dela upp filen så att respektive faktura skickas via en förutbestämd fakturakanal.
 

Vid utskick av eFaktura eller pappersfaktura för privatpersoner (B2C) erbjuder Compello följande fakturakanaler:
  • eFaktura till internetbank – B2C
  • Autogiro
  • Pappersfaktura
Vid utskick av eFaktura eller pappersfaktura till företag (B2B) erbjuder Compello följande fakturakanaler:
  • eFaktura till internetbank – B2B
  • eFaktura till företag – B2B
  • Pappersfaktura
Med Compello eFaktura kan du skicka och ta emot fakturor både ektroniskt och på papper

 

Compello eFaktura lämpar sig för:

  • Företag som vill ha en (1) leverantörskanal för sitt utdataflöde
  • Företag, föreningar och intresseorganisationer som har återkommande fakturering mot sina kunder
  • Företag som vill erbjuda tjänsten eFaktura via internetbank till både privat-och till företagskunder.

Compello eFaktura erbjuds som en webbtjänst (SaaS) och kräver ingen installation på datorer eller servrar i er datormiljö. ”Öppettider”, säkerhet och service ansvarar Compello för.

Med Compello eFaktura kan du skicka och ta emot fakturor både ektroniskt och på papper

Kontakta oss om Compello eFaktura

Kontakta mig om Compello eFaktura