COMPELLO
EFAKTURA

Med Compello eFaktura kan du skicka och ta emot fakturor både elektroniskt och på papper

Compello eFaktura är en lösning för företag som vill ha en central tjänst för att kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor) och pappersfakturor. På så vis får du översikt över både skickade och mottagna fakturor.

 
Med Compello eFaktura väljder du själv om tjänsten ska täcka enstaka, eller samtliga, fakturakanaler som ditt företag använder. Om ditt företag vill skicka en fullständig fakturafil till oss, kan vi dela upp filen så att respektive faktura skickas via en förutbestämd fakturakanal.
 

Skicka e-fakturor

 

Vid utskick av eFaktura eller pappersfaktura för privatpersoner (B2C) erbjuder Compello följande fakturakanaler:
 • eFaktura till internetbank – B2C
 • Autogiro
 • E-postfaktura
 • Pappersfaktura – via Compellos partner
 • Digitala brevlådor (Kivra, Digimail, Min Myndighetspost, E-boks) – via Compellos partner

 

Vid utskick av eFaktura eller pappersfaktura till företag (B2B) erbjuder Compello följande fakturakanaler:
 • eFaktura till PEPPOL-anslutna kunder – B2B/B2G
 • eFaktura till internetbank – B2B
 • eFaktura till företag – B2B
 • Pappersfaktura – via Compellos partner

 

Ta emot e-fakturor

 

Vid inkommande e-faktura eller pappersfaktura från företag (B2B) stöttar Compello eFaktura följande fakturakanaler:
 • PEPPOL Accesspunkt
 • eFaktura B2B
 • Pappersfaktura – Compello skannar pappersfakturor via partner
Med Compello eFaktura kan du skicka och ta emot fakturor både ektroniskt och på papper

 

Compello eFaktura lämpar sig för:

 • Företag som vill ha en (1) leverantörskanal för sitt utdataflöde
 • Företag, föreningar och intresseorganisationer som har återkommande fakturering mot sina kunder
 • Företag som vill erbjuda tjänsten eFaktura via internetbank till både privat-och till företagskunder.

Compello eFaktura erbjuds som en webbtjänst (SaaS) och kräver ingen installation på datorer eller servrar i er datormiljö. Uppetider, säkerhet och service ansvarar Compello för.

Compello är godkänd PEPPOL Accesspunkt.

Kontakta oss om Compello eFaktura

Kontakta mig om Compello eFaktura