Compello Accesspunkt

För dig som vill skicka och/eller ta emot elektroniska fakturor och e-handelsdokument

Compello är en så kallad accesspunkt, det vill säga en PEPPOL-ansluten operatör. Vi kan konvertera de flesta format till PEPPOL BIS 3.0, vilket sedan den 1 april 2019 är tvingande format för mottagare av fakturor i offentlig sektor.
 

Fördelar med Compello Accesspunkt

Compello Accesspunkt passar alla typer av företag, oavsett storlek, affärssystem, bransch, faktura- eller dokumentvolym.

  Det här uppnår du med Compello Accesspunkt:

 • Du sparar kostnader
 • Du bidrar till en bättre miljö
 • Du får bättre kontroll
 • Du effektiviserar

 

Varför välja just Compello som leverantör?

Vi har inom Compello varit godkänd accesspunkt ända sedan 2012, eftersom Norge då införde lagkrav på e-faktura till offentlig sektor. Som DIFI-godkänd Accesspunkt har Compello under många år hjälpt många både mindre och större verksamheter i olika sektorer.

Genom vår långa och breda erfarenhet, i kombination med bra lösningar kan vi också erbjuda en mängd utökade funktioner och stödelement såsom till exempel:

 • Konvertering av de flesta fakturaformat
 • Bilagehantering
 • Rapportering
 • Avvikelsehantering och goda kontrollmöjligheter
 • Ökad säkerhet
 • Kvalitetskontroll
 • Arkivering av fakturakrav
 • Tjänster för mottagning, scanning, och tolkning av pappersfakturor
 • Tjänster för mottagning och tolk av inkommande e-postfaktura

Med Compello Accesspunkt kan du också distribuera dina fakturor till olika fakturakanaler, såsom eFaktura-internetbank, e-post, print, autogiro, SMS, elektroniska brevlådor såsom Kivra och e-Boks. Genom att välja Compello får du en trygg, och tillgänglig accesspunktleverantör.  

Lär dig mer om PEPPOL och lagkravet  PEPPOL är ett europeiskt nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Nätverket består av en teknisk plattform, och tillhandahåller standardiserade och godkända format för att operatörerna ska kunna skicka och ta emot e-fakturor och andra e-fakturor på ett säkert sätt. En accesspunkt är ingången till PEPPOL-nätverket, det vill säga där användarna kopplas ihop. Compello är en certifierade Accesspunkt.   Den 1 april 2019 blev PEPPOL BIS Billing 3.0 tvingande format för mottagare av fakturor i offentlig sektor. På samma gång infördes krav på leverantörer till offentlig sektor att fakturera elektroniskt. Offentliga upphandlingar som påbörjats efter detta datum omfattas av lagen. En pdf-faktura, det vill säga en skannad faktura räknas inte som en elektronisk faktura.

Vill du effektivisera era interna fakturaprocesser? Om svaret är jag, kan Compello Invoice Approval vara något för dig.

Har du frågor kring Compello Accesspunkt?

Kontakta oss