COMPELLO
PDF COLLECTOR

Automatisk hantering av alla PDF-fakturor via e-post
– undvik merarbete!

Med Compello PDF Collector kan du automatiskt överföra alla dina PDF-fakturor direkt från ett e-postkonto till Compello Invoice Approval.

Det är lätt att komma igång. Allt ni behöver göra är att öppna ett e-postkonto för inkommande fakturor. Compello PDF Collector kan sedan hantera mottagning av fakturor från alla dina leverantörer.

Compello PDF Collector är en företagslösning som körs dygnet runt, obevakat, som en Windows-tjänst på företagets server.

Lösningen kan hantera ett obegränsat antal e-postkonton och urval. Urval kan ställas in för att läsa in särskilda format, så som PDF. Detta för att säkerställa att andra typer av oönskade dokument inte oavsiktligt importeras till Compello Invoice Approval. Lösningen kommer att extrahera komprimerade filer automatiskt, samt lagra den hämtade informationen i en databas.

Våra konsulter hjälper dig att installera och konfigurera programmet.
 
 

Compello PDF Collector innehåller följande funktioner:

 • IMAP / POP3 support (e-postserver protokoll)
 • Ett urval matchas (sparas per e-postkonto)
 • Ladda ner från ett konto i taget
 • Schemalagd hämtning per timme, vecka eller med bestämda tidsintervall
 • Ladda ner från flera e-postkonton
 • Multipla urval (användning av ett obegränsat antal konton och urval)
 • Flexibla urval per kriterier
 • Regeluppsättning för att spara filer på särskild plats
 • Inställningar för Export / import
 • Nedladdning av ämne samt fil dom finns i e-post meddelandet
 • E-post meddelandet flyttas eller raderas efter nedladdning (för att undvika dubbletter)
 • Sparar eventuell metadata till den nedladdade informationen
 • Stöd för Google Apps, Exchange, Office365 (via IMAP på servern)
 • Windows Service (körs obevakat dygnet runt)
 • Windows Server (stödjs av Windows Server 2008 R2 och framåt)
 • Lagrar e-postens innehåll till en databas
 • Packar automatiskt upp nedpackade filer
 • Kan köra program eller skript som finns i e-posten (t ex köra en bat-fil)

Har du frågor om Compello PDF Collector?

Kontakta mig om Compello PDF Collector