Compello Reseräkning – för dig som enkelt vill hantera reseräkningar och utlägg elektroniskt

Minimera administrationen och förenkla hanteringen av reseräkningar och utlägg med Compello Reseräkning

Vill du också minimera tiden du lägger på administration av reseräkningar och utlägg? 
Med Compello Reseräkning kan du enkelt fota dina kvitton och hantera dina reseräkningar och utlägg via en smidig app i din mobil.  Reseräkningar och utlägg importeras direkt in i Compello Invoice Approval för attest och vidare hantering. På så vis blir hanteringen av reseräkningar och utlägg smidigare för både de anställda och för de som jobbar på ekonomiavdelningen. Dessutom bidrar den tidsbesparande hanteringen stora kostnadsbesparingar för ert företag.
 

Fördelar med en digital lösning för att skanna och behandla reseräkningar och utlägg:

Resor och utlägg

Appen förenklar hanteringen av reseräkningar och utlägg
Lösningen har stöd för myndigheternas regler
Det finns möjlighet att skapa utlägg per tillfälle eller per månad
Ta bilder av kvitton direkt med mobilen
Hämta in kvitton från din e-post
Lägg in milersättning för antal kilometer samt ersättning per kilometer
 

Elektronisk körjournal

Registrerar alla reseaktiviteter automatiskt via telefonen
Räknar automatiskt ut milersättning baserat på resa
Registrerar bom-passager automatiskt baserat på GPS
Kan knytas mot parkeringsappar för att hämta in utlägg för parkering
Möjlighet att knyta andra relaterade kostnader som t.ex passager, skogsväg, släp
När resan är avklarad överförs all data till en rese- och utläggsmodul

 

Compello Invoice Approval

När utlägget är färdigt så överförs den till Compello Invoice Approval och kan automatiskt skickas till den attesterande chefen
Rapporter över reseräkningar går att ta ut i Excel, vilka sedan kan importeras i lönesystem om ERP-systemet inte har någon lönemodul

 

 

Nyfiken och vill veta mer om Compello Reseräkning? Anmäl ditt intresse här: