Få bättre kontroll med en lösning från Compello

Compellos lösning ger de anställda tillgång till leverantörsfakturorna elektroniskt. Därför kan du vara säker på att ingen faktura försvinner eller blir liggande på någons skrivbord. Med Compello Fakturagodkännande har du översikt över alla dina ”inte bokförda kostnader”. Därmed är det också enkelt att göra korrekta reservationer i bokföringen även över sådant som inte är attesterat ännu. Översikt över alla kostnader betyder att du får en bättre likviditetskontroll. Genom att allt är hanteras elektroniskt blir all historik också sparad. Det är enkelt att se vem som har konterat och godkänt kostnader. Därmed uppfyller man revisorernas krav på spårbarhet.