Spar kostnader med en lösning från Compello

Elektronisk fakturagodkännande från Compello sparar kopieringskostnader, därför att ingen har behov av någon extra kopia av fakturan. En pappersfaktura kan bli kopierad 3-5 gånger innan den blir godkänd. Med elektronisk fakturagodkännande kan fakturan enkelt distribueras internt, utan att den skickas med post. Därmed sparar du också eventuella portokostnader för distribution. Systemet skickar ut information om att det finns fakturor att attestera, samt påminnelser när det är någon faktura inte är attesterad och som kommer att förfalla. Därmed undviker man påminnelse- och ränteavgifter.