Compello Connect

Ta emot, behandla och skicka information med Compello Connect

Vi hjälper våra kunder med det vi är bäst på, att hantera fakturor, transaktioner och andra bilagor på ett tryggt, snabbt och säkert sätt. Det gör att våra kunder kan fokusera på det de är bäst på, sin kärnverksamhet. Vi kallar det Compello Connect.

Compello Connect stödjer en typisk affärsprocess relaterat till att ta emot, behandla och skicka information – till och från kunder och leverantörer. Denna information består av fakturor, kreditnotor, order och orderbekräftelse, packsedlar, brev och meddelanden. Dessa levereras och distribueras till olika kanaler.

Compello Connect stödjer olika distributionskanaler, både elektroniska och traditionella, så att ditt företag kan ta emot, behandla och skicka information på bästa möjliga sätt.

Ta emot information

Genom vår lösning kan ett företag enkelt ta emot information, elektronisk eller på papper. Det finns många olika distributionskanaler och format, och Compello hanterar de flesta.

Med Compello PDF Collector kan du automatiskt övervaka företagets e-postadresser, och importera eventuella PDF-dokument som är bifogade.

Vill du veta mer? Se Compello EDI, Compello eFaktura, Compello PDF Collector eller kontakta oss.

Behandla Information

Genom att använda vår lösning, Compello Invoice Approval, kan fakturor enkelt konteras, distribueras, attesteras och godkännas av anställda i ditt företag. Om fakturorna tas emot på papper kan Compello-lösningen skanna och tolka innehållet så att det manuella arbetet reduceras. Det kan etableras olika regler som gör att flera av stegen för kontering och godkännande utförs automatiskt. När fakturorna är konterade och godkända, överförs de direkt till ditt ekonomisystem. Bilduppslag kan göras direkt från ekonomisystemet så att man har ett komplett arkiv över mottagna fakturor. I tillägg kan lösningen också användas som ett arkiv för andra dokument, till exempel avtal, kontrakt, och certifikat.

Vill du veta mer? Se Compello Invoice ApprovalCompello Reseräkning eller kontakta oss.

Skicka information

Distribuera dina fakturor till dina kunder på ett enkelt och effektivt sätt, så att du sparar kostnader. Med Compellos lösning kan du skicka fakturafiler som innehåller alla utgående fakturor, oberoende av kanal och format. Du kan se, och följa upp, status på alla skickade fakturor och dokument i ett och samma gränssnitt.

Vill du veta mer? Se Compello EDI, Compello eFaktura, eller kontakta oss.

Analysera data

Använd BI (Business Intelligence) verktyg för att analysera information från flödet av elektroniska fakturor, och skapa rapporter som kan användas på alla nivåer i företaget. Information som är hämtad från lösningar i Compello Connect kan göras tillgängligt i ett och samma gränssnitt.

Vill du veta mer? Kontakta oss på sales_se@compello.com.

 

Ta emot, behandla och skicka information med Compello Connect