Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, EDI och teknik? Compello ordlista

Vad Mixed Reality?

Mixed reality, ibland också kallad merged reality eller hybrid reality. MR kan förklaras som en korsning mellan verkligheten och den virtuella världen. Genom att sammanföra dessa två världar skapas nya miljöer där fysiska och digitala objekt både samlever och interagerar i realtid. AR, augmentet reality, innefattas i begreppet MR.
 

Möjligheter med Mixed Reality

Mixed Reality-tekniken ger kostnadseffektiva möjligheter att simulera olika teorier och på så vis testa dessa innan en förändring genomförs eller produceras. Metoden kan användas i alla branscher, exempelvis arkitektur, byggindustri, sjukvård eller utbildningsbranschen för att nämna några.
 

Relaterade ord för Mixed Reality: Virtual Reality, Augmented Reality, Hololens

Har du frågor?

Kontakta oss