Vision och mission

Compello Gruppen har som målsättning att bli den ledande aktören i Europa inom eFaktura, EDI och elektronisk fakturahantering.

 

Vår vision

We make organizations play well together.

 

Vår mission

We simplify business communication by helping companies to exchange messages and invoices. Reliably. On time – every time.

 

Våra värden

Våra kollegor, samarbetspartners och kunder är drivkraften i vår verksamhet. Vi lever därför efter våra värden:

Vi ska vara pålitliga

 • Vi agerar ansvarsfullt mot kunder, partners och kollegor
 • Vi är ansvarsfulla, ärliga och trovärdiga i det vi gör
 • Vi är alltid väl förberedda inför möten med kunder, partners och kollegor
 • Vi strävar alltid efter att se lösningar och möjligheter då vi ställs inför utmaningar
 • Vi strävar alltid efter trygga och säkra lösningar

Vi ska vara modiga

 • Vi vågar att tänka utanför boxen och prova nya tillvägagångssätt
 • Vi vågar att ställa frågor för att nå klarhet
 • Vi ger utrymme för att tänka annorlunda och är öppna för utbyte av olika åsikter
 • Vi vågar ställa krav på våra kunder, partners och kollegor

Vi ska vinna tillsammans

 • Vi är alla lagspelare som strävar efter framgång för våra kunder, partners och kollegor
 • Vi hjälper våra kunder och partners att uppnå bästa möjliga avkastning på investering
 • Vi skapar engagemang, motivation och entusiasm genom att lyssna på varandra

Vi ska vara lekfulla

 • Vi bemöter våra kunder, partners och kollegor med ett leende och en positiv attityd
 • Vi gör vårt jobb med stor entusiasm
 • Vi är positiva och ser möjligheter
 • Vi är öppna och välkomnar nya idéer och positiva förändringar

Vill du veta mer om Compello?

Kontakta oss idag